CleverGroup - Recruitment Clever Review

Recruitment

Influencer Management

“Revu Việt Nam (công ty Clever Review Corp, hợp tác cùng Revu Corporation Korea) thuộc tập đoàn CleverGroup (hàng đầu về Marketing Online, Đối tác cấp cao của Google tại Việt Nam). Revu cung cấp dịch vụ review marketing và influencer marketing đến các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn”

Detail

HCM - Planner

Revu Vietnam (Review Corp, in partnership with Revu Corporation Korea) belongs to CleverGroup (leading in Online Marketing, Senior Partner of Google in Vietnam). Revu provides review service marketing and marketing influences to small, medium and large

Detail

SALE LEADER

Revu Vietnam (Review Corp, in partnership with Revu Corporation Korea) belongs to CleverGroup (leading in Online Marketing, Senior Partner of Google in Vietnam). Revu provides review service marketing and marketing influences to small, medium and large

Detail

HN - CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH (Operator)

HN - CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH (Operator)

Detail

HCM/HN - CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN (CONSULTANT)

HCM - Chuyên viên Tư Vấn (CONSULTANT)

Detail