Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 - Công ty cổ phần Clever Group (ADG)

(Ngày 2021-05-22 15:36:56)

Ngày 22/05/2021, Công ty cổ phần Clever Group (ADG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (“ĐHĐCĐ”). Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 và nghiêm túc thực hiện chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội, Đại hội diễn ra với quy mô nhỏ. Các cổ đông không có điều kiện tham dự trực tiếp theo dõi đại hội thông qua hình thức trực tuyến và ủy quyền biểu quyết cho Chủ tịch HĐQT.

Tại Đại hội, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận và thông qua như phương án phân chia lợi nhuận năm 2020, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021, các phương án tăng vốn, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ, thay đổi thành viên độc lập HĐQT.

Dựa trên số liệu BCTC năm 2020 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2020 là 43 tỷ đồng. ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 với hình thức trả 5% cổ tức bằng tiền và 10% cổ tức bằng cổ phiếu. 

Đối với kế hoạch kinh doanh cho năm 2021, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất  là 545 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 52 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 20,5% và 31,6%; mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2021 là không quá 24% vốn điều lệ. Kết thúc quý I/2021, Chỉ tính riêng Clever Group thì lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 7,3 tỷ đồng tăng hơn 2,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng là 57,4%. Để mở rộng hoạt động kinh doanh và đa dạng hệ sinh thái, trong năm 2020 Clever Group đã đầu tư thành lập mới Công ty cổ phần Trực tuyến CleverX nhằm cung cấp các giải pháp bán hàng trên các kênh thương mại điện tử B2B xuyên quốc gia và đầu tư vào Công ty cổ phần cMetric. Đầu năm 2021, Công ty góp vốn đầu tư Công ty cổ phần Công nghệ giáo dục Lớp học mới.

Theo báo cáo của BGD, năm 2020 đại dịch covid-19 gây ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu và tại Việt Nam cũng gây ra nhiều tổn thất về kinh tế. Với Clever Group, ảnh hưởng của covid nặng nề nhất vào quý I, II dẫn đến kế hoạch kinh doanh không đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Tuy nhiên các chỉ số tài chính vẫn thể hiện mức độ tăng trưởng khả quan của công ty. Cụ thể: Doanh thu của công ty mẹ đạt 422 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch đề ra, Lợi nhuận sau thuế công ty 42,2 tỷ đặt 98,7%. Doanh Thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 90,6% và 71% so với kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2020 đề ra.

Về cơ cấu của HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT đối với ông Trần Văn Quân và bầu thành viên độc lập mới thay thế. Kết thúc phần bầu cử, ông Trần Anh Nam được bầu giữ chức thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày 22/05/2021, nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Clever Group thực hiện

<< Quay lại mục: Tin tức